Aktuality

Pozvánka na stretnutie

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

60.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 16.októbra 2021 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom:

8.00 - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša

8.30 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00 - privítanie a otvorenie

- zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie

- organizačné otázky a diskusia

  11.30  - výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Trenčianskej Teplej sa stretáme už štvrtýkrát za sebou. Spôsobila to koronakríza (a dúfam, že koronakríza tentokrát nebude úradovať). Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa v hojnom počte a stretnutie bude vydarené. Ohľadom stretnutia sledujte aktuálne pandemické obmedzenia. Ak by sa stretnutie nemohlo uskutočniť v tomto termíne, tak na tom istom mieste to skúsime uskutočniť o nejaký týždeň neskôr – najneskôr do konca novembra (na internetovej stránke to oznámim minimálne 10 dní vopred).

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

            Pozývane aj nečlenov - záujemcov o filateliu!