Aktuality

Stretnutie SSG

58.stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 10.10.2020.

Po roku sme sa teda opäť stretli. Opäť v Trenčianskej Teplej a opäť v tamojšom pastoračnom centre. Koronavírus znemožnil naše jarné stretnutie, ktoré malo byť v Považskej Bystrici a koronavírus poznačil (a skoro i znemožnil, lebo o týždeň neskôr by sa už kvôli pandemickým opatreniam vlády nemohlo uskutočniť) i toto stretnutie. Hoci bolo príjemné jesenné počasie, zišli sme sa v obmedzenom počte – bolo nás len 16. Mnohí sa však elektronicky či telefonicky ospravedlňovali – strach pred vírusom; pokoj v rodine, manželky či deti ich nechceli pustiť; choroba; iné povinnosti; strach cestovať vo verejných dopravných prostriedkoch;... – pochopiteľné (sme väčšinou v dôchodkovom veku) a s tým sa i počítalo (no bol tu už zo strany gabrielistov i „hlad“ po stretnutí).

Prví gabrielisti (Ružomberok) prišli už nejakú minútu po siedmej. Filatelistického materiálu bolo dostatok a tak sa pozeralo a vyberalo. Postupne prišli ďalší (Považská Bystrica, Nitrianske Pravno, Trnava, Bratislava, Topoľčany, Nitra, Partizánske, Bytča, Turiec i Prešov). Oficiálne jednanie začalo po desiatej hodine. Predseda SSG všetkých privítal, prečítal mená ospravedlnených a informoval o dianí v SSG od posledného stretnutia (5 čísel bulletinu, nový adresár, členská základňa klesla o troch členov – 4 noví a 7 odišlo či zomrelo, neúspešná anketa o najkrajšiu známku Európy s kresťanskou tematikou, inaugurácie známok, propagačné výstavky, aktivity v Močenku, rokovanie so ZSF a napokon o ankete k 100. číslu bulletinu – traja účastníci: J.Iglárová, J.Mihola a L.Pásztor boli vylosovaní a dostanú ročník čistých známok SR a ostatní malý filatelistický suvenír). Hospodárka prečítala hospodársku správu za rok 2019 (bola uverejnená v bulletine Sv. Gabriel 2/2020) a revízor revíznu správu. V diskusii Ľ.Adamčiak informoval o 100.výročí vzniku KF Ružomberok a obdaroval prítomných peknou celistvosťou z osláv. Tiež pozval na jarné stretnutie do Ružomberka (sobota 17. apríl 2021). Diskutovalo sa o stretnutí „po 30 rokoch“, ktoré by malo byť na jar 2022. Do pamätnice by mal zosumarizovať udalosti posledného desaťročia J.Vallo, Ľ.Tarabová zachytiť členskú základňu a M.Šajgalík vystavovateľstvo; ďalšie témy sú otvorené. Bolo doporučené, aby stretnutie bolo dvojdňové v Charite Dolný Smokovec a predseda má zaistiť termín (koniec apríla). Tiež predseda SSG informoval o pripravovanej známke k stému výročiu prvých slovenských biskupov (12.2.2021) a živá diskusia bola i o "neveľkonočných" a "nevianočných" témach na známkach emisií Veľká noc a Vianoce. Hoci nás bolo poskromne, diskusia a preberanie filatelistického materiálu trvali i odpoludnia a účastníci odchádzali bohatší o filatelistické i priateľské zážitky (tí poslední až okolo štvrtej hodiny odpoludnia).