Aktuality

Stretnutie v Ružomberku

 

65. stretnutie SSG v Ružomberku, 20.4.2024

            Sobota 20.apríl a naše kroky vedú po roku opäť do Ružomberka, kde sa uskutočnilo naše jarné stretnutie SSG. Tentokrát sme sa stretli v priestoroch Katolíckej univerzity. Už po ôsmej hodine sa začali stretať prví účastníci. Pozdravy, podanie rúk, krátke privítanie a už bol záujem i o filatelistický materiál.

            Oficiálny program začal už pred 10.00 hod. Hneď na úvod nás privítal zástupca univerzity pán Kendera a v krátkosti predstavil školu. Po ňom sa prihovoril viceprimátor Ružomberka pán Kolár. Potom predseda SSG privítal všetkých účastníkov, prečítal mená tých, ktorí sa ospravedlnili a zhodnotil činnosť SSG od posledného stretnutia (vydali sa tri čísla bulletinu po 24 stranách + adresár členov SSG; členská základňa sa nezmenila – 111 členov; naši členovia sa zúčastnili viacerých inaugurácií známok s kresťanskou tematikou – Umenie v Rákoši, Vianoce 2023 v Dolnom Kubíne, Kardináli v Bošanoch i v Nitre, Veľká Noc 2024 v Bardejove i Benediktínske opátstvo v Skalke nad Váhom; tiež viacerých stretnutí – SFA v Trenčíne /na jeseň i na jar/, Klubu Fera Horniaka v Nitre, Dňa poštovej známky a filatelie v Bratislave /tu predseda SSG dostal Cenu ZSF – najvyššie vyznamenanie ZSF/; pripomenul i aktivity močenských filatelistov). Hospodárka SSG Ľ.Tarabová oboznámila s hospodárskou správou za minulý rok (nakoľko sme ju v minulom čísle nepublikovali, tak je uverejnená v tomto čísle) a revíznu správu prečítal revízor S.Záhorňacký. V diskusii J.Rusnák informoval o článkoch do nášho bulletinu, Ľ.Adamčiak zas o organizácii stretnutia, J.Kútny o aktivitách nielen na Slovensku, ale i medzi Slovákmi v Poľsku a Maďarsku a tiež vyzval členov SSG na aktivity počas Svätého roku 2025, J.Iglárová informovala o vedení kroniky SSG, predseda SSG poprosil pisateľov do bulletinu, aby články boli vecné (kresťanské a filatelistické!), poslané elektronicky a dokumentované kvalitným filatelistickým materiálom, tiež informoval o posune termínu vydania známky „mních Cyprián“ na 19.júla, kedy by v Nitre mala byť i inaugurácia, poďakoval J.Iglárovej za dlhoročné vedenie kroniky SSG. Riešil sa i problém členstva v SSG S.Fecskovej, ktorá už viackrát napadla činnosť predsedníctva SSG (za vylúčenie z členstva bolo 16 členov, dvaja sa zdržali hlasovania a jeden bol proti – list predsedu SSG pani Fecskovej s odôvodnením vylúčenia zo SSG nájdete na prebale bulletinu).Tiež sa dohodol i termín jesenného stretnutia – 26.október v Trenčianskej Teplej a tiež je už rezervovaný termín jarného stretnutia v Dolnom Smokovci (16.-18.mája 2005).  

            Okolo poludnia už niektorí ponáhľali na vlak a stretnutie skončilo o 13.00 hod. Poďakovanie za zorganizovanie i za občerstvenie patrí Ľ.Adamčiakovi s rodinou. Škoda, že na stretnutí sa zúčastnilo len 19 členov (+ štyria hostia). Je to najnižší počet (okrem pandemického stretnutia 2020 – 16 členov) možno za posledných 10-15 rokov – už sme si zvykli na číslo 30 a viac (možno k tomu prispelo i nie moc pekné počasie). No myslím, že tí čo prišli boli spokojní.