Aktuality

Vianočný pozdrav

Deutsch       English

            

                  Milí priatelia!

            Prežívame obdobie Adventu, obdobie prípravy na Vianoce. Toho roku adventné obdobie je liturgicky najdlhšie – celé štyri týždne (28 dní) – a tak i príprava na sviatky príchodu Božej lásky na tento svet môže byť kvalitnejšia. Tú Lásku akoby dnešný svet nechcel, akoby sa vytrácala. Chceme ju nahradiť nejakou inou láskou. No nejako to nefunguje. Vidíme okolo seba veľa nevraživosti, nenávisti, vraždy i vojnu. Využime tieto adventné dni a zamyslime sa nad tým, čo je v našom srdci. Aby Vianoce neboli len nejakou spomienkou na možno pekné dni z detstva, stromček, darčeky,... možno i Ježiška ako pekne leží v jasličkách, polnočnú sv. omšu,... ale nech novonarodená Božia láska prežiari svojim jasom všetko zlo. V tomto plameni Božej lásky potom zažiari i ľudská láska (a to nielen počas Vianoc).

            Počas vianočného obdobia prežívame i odchod starého občianskeho roku a príchod nového. Je to teda i obdobie bilancovania a predsavzatí. I v mojom živote toho roku bolo viac udalostí, ktoré ho ovplyvnili. Prvé mesiace boli ešte značne poznačené Covidom. Neobišiel ani mňa – dostal som ho v máji (priebeh však bol bezproblémový – ani by som nevedel, že ho mám, len mi to ukázali testy). Ešte koncom apríla sme v Dolnom Smokovci oslávili 30-výročie založenia kresťanskej filatelie na Slovensku Spoločenstvo Sv. Gabriel. Začiatkom júna vo farnosti sme mali slávnosť 1.sv.prijímania. V druhej polovici júna sa uskutočnila autobusom týždenná farská púť do Ríma, pričom sme navštívili i Assisi a San Giovanni Rotondo. Začiatkom júla som si spolu s niektorými spolubratmi - kňazmi oddýchol 10 dní pri mori neďaleko Janova. Koncom júla som ešte stačil navštíviť počas dvoch dní i niektorých gabrielistov v Nemecku. Po púti v Ríme som dostal silnú ľadvinovú koliku – lieky ju nachvíľu utíšili – a cestou z Nemecka to vyvrcholilo a tak ešte koncom júla som bol operovaný. Nič príjemné a následky cítim ešte i dnes. Samozrejme, že popri tom po celý rok bežala i denná pastorácia (sv. omše, spovede, krsty, sobáše, pohreby, pobožnosti, adorácie, katechézy, návštevy chorých, príprava birmovancov, rôzne stretnutia,...), v kresťanskej filatelii vyšlo 5 čísel bulletinu Sv. Gabriel a uskutočnili sa i viaceré inaugurácie a stretnutia a tiež mojimi rukami prešlo asi 200kg filatelistického materiálu, ktorý pomohol misiám. Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal k tomuto silu a prosím i o požehnanie do budúcnosti.

            Chcel by som vás všetkých uistiť, že pamätám na vás vo svojich modlitbách i pri Pánovom oltári. Tiež prosím o modlitby i za seba.

            Prajem vám všetkým veľa vnútorného pokoja, radosti, lásky a požehnania od betlehemského Dieťaťa. A do nového roku 2023 veľa zdravia, aby sme po celý nasledujúci rok žili v Božej prítomnosti, pokoji, láske a milosti.

               Toto vám vyprosujem a k tomuto vám žehnám

 

Ján Vallo, predseda SSG