Aktuality

Stretnutie SSG

59. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 29.5.2021

            Po preložení pôvodného termínu stretnutia sa predsa podarilo jarné stretnutie SSG uskutočniť v sobotu 29.mája 2021. Opäť Trenčianska Teplá a opäť pastoračné centrum farnosti. Tentokrát však sme sa stretli vo veľmi peknom počte – 38 (30 členov a 8 hostí). Bolo cítiť „hlad“ po filatelii i osobnom stretnutí.

            Prví gabrielisti prišli už pred siedmou hodinou. O ôsmej bola vo farskom kostole sv. Matúša sv. omša, kde sme si zvlášť spomenuli na našich zosnulých členov, ale i prosili o požehnanie pre nasledujúce dni. Potom presun do pastoračného centra, nejaké občerstvenie, milé slovo a samozrejme „filatelizovanie“ – kto čo priniesol, čo sa dá „uloviť“. Samotné jednanie začalo po desiatej hodine. Predseda SSG všetkých privítal, prečítal mená ospravedlnených a informoval o dianí v SSG od posledného stretnutia (3 čísla bulletinu, členská základňa klesla o dvoch členov – 3 noví a 5 zomrelo, zomreli i dvaja bývalí prezidenti Welbund St.Gabriel – Dr.Stephan a Dr.Fiedler, obmedze-ný spolkový život i v zahraničných spoločenstvách, príprava na jubilejné stretnutie o rok, aktivity v Močenku). Hospodárka prečítala hospodársku správu za rok 2020 (bola uverejnená v minulom čísle v bulletinu Sv.Gabriel) a revízor revíznu správu. V diskusii M.Šajgalík informoval o pripravovanej súťažnej výstave jednorámových exponátov v Nitre (september 2021), tiež sa hovorilo o možných inauguráciach známok v Banskej Štiavnici, Zlatých Moravciach i dodatočnej inaugurácii v Nitre (100-ročnica prvých slovenských biskupov) a možnej inaugurácii známky M.Klimčáka a prípadne i vianočnej známky. Predseda SSG informoval o pripravovanej „Pamätnici – 30“ a navrhol, aby okrem tradičných príspevkov sa dala možnosť vyjadriť členom k nejakej otázke (porozmýšľajte nad otázkou a napíšte – no nie také, ktoré už boli v predchádzajúcich pamätniciach). Termín stretnutia už je v Charitnom domove v Dolnom Smokovci zabezpečený (29.4.-1.5.2022) – samozrejme, ak bude Charitný dom v prevádzke. Napokon sme sa dohodli aj na termíne jesenného stretnutia – sobota 16.október, kde? (je v ponuke aj Považská Bystrica, prípadne opäť Trenčianska Teplá – bude záležať od pandemickej situácie). Po skončení oficiálnej časti pokračovali diskusie i výmena filatelistického materiálu i odpoludnia. Účastníci stretnutia odchádzali spokojní a obohatení o priateľské zážitky a mnohí i o pekný filatelistický materiál.