Aktuality

Stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej

 

 

60. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 16.10.2021

            Jesenné stretnutie SSG sa opäť uskutočnilo v Trenčianskej Teplej 16.októbra 2021 v pastoračnom centre farnosti. Stretli sme sa v peknom počte – 29 (26 členov a traja hostia).

            Už po siedmej hodine prichádzali prví gabrielisti a začala intenzívna burza prineseného filatelistického materiálu. Medzitým nejaké občerstvenie a po desiatej hodine začalo samotné jednanie. Predseda SSG všetkých privítal, prečítal mená ospravedlne-ných a informoval o dianí v SSG od posledného stretnutia (2 čísla bulletinu; členská základňa stúpla o troch členov – traja noví; akcie, ktoré sa v tomto období uskutočnili – Bratislavské zberateľské dni, Sběratel, inaugurácie známok Solivar, pápež František a Banská Štiavnica; výstava v Nitre; stretnutie s viacerými gabrielistami v Nemecku; návšteva múzea kresťanskej filatelie v Bardeli; 70.výročie vzniku St. Gabriel v Rakúsku; pečiatky v Močenku). Na záver príhovoru informoval o pripravovanom jubilejnom stretnutí (30 rokov SSG) v Dolnom Smokovci. K tejto téme sa rozvinula i čulá diskusia (bližšie na prebale bulletinu). V diskusii ešte M. Šajgalík bližšie informoval o súťažnej výstave v Nitre v septembri a tiež sa diskutovalo o príspevkoch do nášho bulletinu – povzbudiť k písaniu; posielať výlučne len v elektronickej forme; musia byť kresťanské a filatelistické. Po skončení oficiálnej časti pokračovali diskusie i výmena filatelistického materiálu i odpoludnia (poslední odchádzali o štvrtej hodine). Účastníci stretnutia odchádzali spokojní a obohatení o priateľské zážitky a mnohí i o pekný filatelistický materiál.