Aktuality

Vianoce 2018

Deutsch      English

Trenčianska Teplá, Vianoce 2018

Milí priatelia!

Srdečne vás všetkých pozdravujem. Máme opäť pred sebou nádherné sviatky Božieho narodenia – príchodu Ježiša Krista - Bohočloveka na tento svet. Ukončili sme cirkevný rok a máme pred sebou i záver občianskeho roka. Záver roka je spojený s bilancovaním, hodnotením ale i ďakovaním.

            Predovšetkým chcem poďakovať Pánu Bohu ale i všetkým, ktorí sa o to pričinili, že sme dokončili stavbu novej farskej budovy a pastoračného centra. Ja som sa nasťahoval na novú faru už začiatkom júna, no rôzne dokončovacie práce trvali až do novembra (a ešte nejaké drobnosti bude treba poopravovať a dorobiť) a kolaudácia ešte len prebieha. Bolo s tým hodne roboty, finančne sme to ako-tak chvála Bohu zvládli a bývanie je neporovnateľne lepšie ako na starej fare. Náročné bolo aj sťahovanie. Nábytok a základné veci nebol problém, ale moja filatelia bol veľký objem a je tu obrovský archív a knižnica a tie ešte úplne nie sú presťahované. No ale to je len sťahovanie a bude to treba všetko ešte popreberať, niečo možno i vyradiť a systematicky uložiť – takže práce dosť. Pastoračné centrum zatiaľ ešte naplno nefunguje (ako som spomenul kolaudácia len prebieha), no pre viaceré akcie sme ho už využili. Ostala otázka čo so starou farskou budovou? Hľadáme riešenie v predaji či nájme takému záujemcovi, ktorý by tu zriadil domov pre dôchodcov, prípadne niečo podobné.

            Samozrejme, že okrem dostavby farskej budovy a pastoračného centra je tu denná pastorácia – sv. omše, spovedanie, krsty a sobáše a príprava na ich vysluhovanie, mesačné návštevy starých a chorých, katechézy s mládežou, vyučovanie detí v škole, pohreby (tých je toho roku rekordne veľa!),..., v máji 20 detí bolo na 1.svätom prijímaní a októbri 75 mladých prijalo sviatosť birmovania,..., rôzne osobné stretnutia,... Takže nenudím sa.

            Dovolenka toho roku sa obmedzila len na júlový 8 dňový pobyt s kňazmi v Taliansku (Assisi, Cascia, Norcia, Sotto il Monte Giovanni XXIII., Concesio, Eraclea Mare – teda trochu menej známe miesta, ale nádherné) a tradičná trojdňová cesta do Nemecka v auguste. Moc som si teda neoddýchol.

            Môj koníček – filatelia – je už ako obvykle skôr sústredení na funkcionárčenie v Spoločenstve Sv. Gabriel (bulletin, stretnutia, návštevy na inauguráciách a výstavách, jednania s poštou a ministerstvom, rôzne vybavovania,...). Keď niečo chcem so známkami, tak po sťahovaní musím to najprv vôbec nájsť a tak po večeroch sa snažím trochu si to pomaly upratať. Tiež i tento rok bol bohatý na skart na misie, kde som roztriedil a zabalil do 150 kg (výstrižky so známkami) a tiež okolo pol milióna odlepených známok som odovzdal misionárom v Nemecku.

            Zdravotne to chvála Bohu ako tak ide. No pomaly už bude dôchodkový vek (za 9 mesiacov) a tak už to nejde všetko tak rýchlo ako keď som bol tridsiatnik.

Chcel by som vás všetkých uistiť, že na vás nezabúdam a pamätám na vás v mojich modlitbách i pri Pánovom oltári. Chcem vás tiež poprosiť i o modlitby za mňa.

Z príležitosti sviatkov Božieho narodenia vám prajem, aby betlehemské Dieťa prinieslo všetkým vnútorný pokoj, radosť a požehnanie. Aby sme i v novom roku 2019 žili v Božej prítomnosti, láske a milosti.

Toto vám vyprosujem a k tomuto vám žehnám

Ján Vallo, predseda SSG