Aktuality

NITRAFILA 2023

Výstava NITRAFILA 2023
organizovaná v rámci slávností Nitra, milá Nitra, je venovaná 1160. výročiu príchodu
vysoko vzdelaných byzantských učencov sv. Cyrila a Metoda k našim predkom.

Výstava NITRAFILA 2023 by mala hovoriť:
- o písme (sv. Cyril a Metod priniesli písmo – hlaholiku, na verný zápis fonetiky slovenov,
- o literatúre, vzdelávaní, kultúre, práve,
- o umení maliarov, sochárov, architektov,
- o úcte ktorú prejavujeme sv. Cyrilovi a Metodovi u nás, ale aj v ďalších krajinách

PROGRAM VÝSTAVY NITRAFILA 2023

3.7. / pondelok

16,00 - 17,00 Slávnostné otvorenie výstavy

4. 7. / utorok

9,00 - 17,00 Výstava otvorená pre verejnosť. Vstup voľný

5. 7. / streda

Výstava prístupná len pre pozvaných hostí, organizované skupiny

6. 7. / štvrtok

9,00 - 17,00 Výstava otvorená pre verejnosť. Vstup voľný

7. 7. / piatok

9,00 - 13,00 Výstava otvorená pre verejnosť
13,00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov Celonárodnej súťaže Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2022
Odovzdanie ocenení umelcom, tvorcom najkrajších známok
Odovzdanie ocenení vystavovateľom
Autogramiáda umelcov
Príležitostná poštová pečiatka, Osobitná personalizovaná známka
Poštový lístok s prítlačou, pohľadnica

TERMÍNY:
Prihlášky zaslať do: 20.5.2023    (tu si stiahni prihlášku)
Exponáty zaslať do: 20.6.2023    (tu si stiahni súpis exponátu)
Adresa :
Organizačný výbor NITRAFILA 2023
ZSF, Klub filatelistov 52-51, PO Box 21, 949 12 NITRA, SK
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

63. stretnutie SSG v Ružomberku, 18.3.2023

            Sobota 18.marec – krásne slnečné počasie – a naše kroky vedú do Ružomberka, kde sa uskutočnilo naše jarné stretnutie SSG. Konferenčná sieň na Gymnáziu sv. Andreja bola už po pol deviatej skoro plná. Pozdravy, podanie rúk, krátke privítanie a už sa rozbaľovali krabice s filatelistickým materiálom na výmenu či predaj.

            Oficiálny program začal o 10.00 hod. Hneď na úvod nás privítal riaditeľ gymnázia pán Kamil Nemčík a tiež v krátkosti predstavil školu. Potom predseda SSG privítal všetkých účastníkov, prečítal mená tých, ktorí sa ospravedlnili a zhodnotil činnosť SSG od posledného stretnutia (vydali sa dve čísla bulletinu po 28 stranách; stúpla členská základňa – 111 členov /traja noví jeden odišiel/; naši členovia sa zúčastnili viacerých inaugurácií známok s kresťanskou tematikou – Umenie: Ján Rombauer v Levoči, Vianoce 2022 v Liptovskom Mikuláši, Ján Gotčar na Makove, 20 rokov vojenského ordinariátu v Bratislave, veľká Noc 2023 v Dolnom Kubíne; tiež viacerých stretnutí – SFA v Banskej Bystrici /tu sme pri príležitosti 25.výročia vzniku SFA dostali Pamätný list/, Klubu Fera Horniaka v Nitre, Dňa poštovej známky a filatelie v Bratislave /tu náš člen Karol Milan dostal Cenu ZSF – najvyššie vyznamenanie ZSF/; pripomenul i 50.výročie vyhlásenia archanjela Gabriela za patróna pošty a filatelie, aktivity močenských a bardejovských filatelistov i Cenu Fra Angelica, ktorú dostal predseda SSG; tiež oboznámil i so situáciou vo Weltbunde, kde zomreli traja poprední predstavitelia a 11.augusta má byť v Osnabrücku záverečné stretnutie Weltbundu /predsedníctva/, kde sa má zrušiť Weltbund). Nakoľko hospodárka SSG Ľ. Tarabová bola chorá a nebola prítomná, tak hospodársku správu za minulý rok prečítal predseda a revíznu správu prečítal revízor S. Záhorňacký. V diskusii M. Šajgalík informoval o pripravovanej výstave poštových známok s kresťanskou tematikou v Nitre v júli; J. Hudek ponúkol bulletiny Sv.Gabriel od čísla 2; S. Feczková informovala o výstave „Kresťanské motívy vo filatelii“ v Bardejove a tiež o pripravovaných veľkonočných a vianočných známkach, ktoré vydá Slovenská pošta na budúci rok a ktoré budú z mobiliáru Baziliky sv. Egídia v Bardejove; predseda SSG upozornil, že na jesennom stretnutí SSG budú voľby do výboru /vyzval dať návrhy/, informoval o pripravovanej výstave v Bratislave začiatkom júna, tiež o možných inauguráciách známok (Tranoscius a Maltézsky rád), o subskripcii Monografie č.15. Diskutovalo sa i o pripravovaných poštových známkach s kresťanskou tematikou v budúcom roku a tiež o možných vydaniach v nasledujúcich rokoch. Tiež sa dohodol i termín jesenného stretnutia – 21.október v Trenčianskej Teplej.  

            Okolo poludnia už niektorí ponáhľali na vlak a stretnutie skončilo (myslím, že ku spokojnosti všetkých) o 13.00 hod. Poďakovanie za zorganizovanie i za občerstvenie patrí Ľ. Adamčiakovi s rodinou. Snáď do budúcna bude treba rátať s väčšími priestormi (zúčastnilo sa 28 členov a 9 hostí), lebo trochu sme boli obmedzení miestom.  

Ján Vallo