Aktuality

Pozvanie na stretnutie

 

 

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

64.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 21.októbra 2023 v Trenčianskej Teplej v pastoračnom centre arcibiskupa Eduarda Nécseya (Štefana Straku 3/3) s týmto programom:

  8.00  - sv. omša vo farskom kostole sv. Matúša

  8.30  - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00  - privítanie a otvorenie

           - zhodnotenie činnosti za uplynulé štvorročné funkčné obdobie

           - hospodárska správa za uplynulé štvorročné funkčné obdobie

           - revízna správa

           - voľba nového výboru

           - organizačné otázky a diskusia

11.30  -  výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Trenčianskej Teplej sa stretáme už po ôsmykrát. Verím, že práve pre dobrú polohu obce a dostupnosť vlakového i autobusového spojenia stretneme sa znovu v hojnom počte a stretnutie bude vydarené.

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

             Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu!!