Aktuality

Pozvánka na stretnutie

 

 

Vedenie SSG si dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať všetkých svojich členov na

65.stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel,

ktoré sa uskutoční v sobotu 20.apríla 2024 v Ružomberku v priestoroch Katolíckej univerzity (Hrabovská cesta 1B) s týmto programom:

  8.00 - prezentácia (možnosť vzájomných rozhovorov a výmeny filatelistického materiálu)

10.00  - privítanie a otvorenie

           - zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie

           - hospodárska správa za rok 2023

           - revízna správa

           - organizačné otázky a diskusia

11.30  - výmena filatelistického materiálu

            O tradičné občerstvenie je v priebehu rokovania postarané.

            V Ružomberku  sa stretáme opäť po roku (celkovo už štvrtýkrát), tentokrát však nie na Gymnáziu sv. Andreja, ale na pôde Katolíckej univerzity. Verím, že tak ako minulé stretnutia i toto stretnutie bude vydarené a stretneme sa v hojnom počte (opäť naši členovia z Východného Slovenska to budú mať bližšie a verím, že prídu v hojnom počte).

            Samozrejme, nezabudnite si zobrať so sebou i filatelistický materiál na výmenu.

            Pozývame i nečlenov - záujemcov o filateliu!

 

******

 

Aj pre tento rok sme zaregistrovaný ako poberatelia 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Takže opäť by sme vás prosili o oslovenie ľudí vo vašom okolí. Údaje, ktoré sú k tomuto potrebné (tlačivo nájdete TU!):

 

Obchodné meno alebo názov:           Spoločenstvo Sv. Gabriel   

Identifikačné číslo prijímateľa:            37964330

 

Ďakujeme za podoporu!

 

*******

 

POZVÁNKA NA INAUGURÁCIU